082-521227

gsstulsipur@gmail.com info@gsstulsipur.edu.np

Tulsipur-06

Dang-Nepal

07:30 - 19:00

Sunday to Friday

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

tech

१.० अर्थः ICT  भन्नाले  Information and Communication Technology  भन्ने बुझिन्छ ।  ICT को माध्यमबाट एक आपसमा सूचना, भावना, ज्ञान सीपहरुको आदानप्रदान (Sharing) गर्ने बुझिन्छ । ICT  विद्यालयमा प्रयोग गरि पठन पाठन अगाडि बढाउनुलाई नै सजिलो भाषामा अनलाइन कक्षा भनेर वुझ्नुपर्दछ  । विद्यालयस्तरमा हाम्रो पठनपाठनहरु हालसम्म Face to Face अर्थात कक्षाकोठाभित्रको क्रियाकलाप (आवाज , तस्वीर , अक्षर, अंक तथा हाउभाऊ र 
Read more