082-521227

gsstulsipur@gmail.com info@gsstulsipur.edu.np

Tulsipur-06

Dang-Nepal

07:30 - 19:00

Sunday to Friday

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

learning

कुनै समय थियो विद्यालयको कालोपाटीमा खरीले लेखेर सिक्ने र सिकाउने चलन थियो । विद्यार्थीहरुको हातमा किताब, पाटी र खरी हुन्थ्यो । खरी र पाटी शैक्षिक सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । सिकाईको स्रोत नै शिक्षक हुन्थ्यो । सिक्ने र सिकाउने भन्ने बित्तिकै कक्षाकोठा, शिक्षक र विद्यार्थी मानसपाटलमा आउथ्यो । सिकाई विद्यालयभित्र मात्र सिमित थियो । तर समयको परिवर्तनसगै विस्तारै विद्यार्थीको हातमा 
Read more